Kategorije proizvoda

Topfield TF 6000 Fe

● MPEG-2 Digital i potpuna DVB kompatibilnost
● 5000 kanala ( TV i Radio) programabilnih
● promjena kanala u vremenu kraćem od 1 sekunde
● uređivanje osnovne liste kanala
● uređivanje i kreiranje dodatnih lista kanala
● automatsko i ručno selektiranje PAL / NTSC
● podrška višejezičnog tonskog zapisa
● 256 boja na zaslonu ( OSD)
● višejezični izbornik
● podrška podešavanja vremena u odnosu na GMT
● slika uz vodič kroz izbornik ( PIG)
● EPG - elektronski programski vodič
● podrška višejezičnih podnaslova
● teletekst podrška VBI umetanja i elektronička emulacija
● mogućnost zaključavanja programa po naslovu i trenutnom sadržaju
● mogućnost prijenosa podataka i software-a sa prijemnika na prijemnik
● ugrađene grafičke igre ( 3)
● UHF PLL pretvarač ulaz / izlaz
● S/PDIF digitalni optički Dolby AC-3 izlaz
● 2X SCART i RCA A/V izlaz
● CVBS, RGB, YUV i S-VHS izlaz kroz SCART priključak
● S-VHS Video izlaz
● DiSEqC kontrola 1.0, 1.1, 1.2 i USALS ( DiSEqC 1.3)

Cijena Karticom : 476,00 kn

Cijena Gotovinom : 449,00 kn