Kategorije proizvoda

Topfield TF 6800 F

Topfield TF6800F FTA
-MPEG-2 Digital i potpuna DVB kompatibilnost
-5000 kanala ( TV i Radio) programabilnih
-promjena kanala u vremenu kraćem od 1 sekunde
-uređivanje osnovne liste kanala
-uređivanje i kreiranje dodatnih lista kanala
-automatsko i ručno selektiranje PAL / NTSC
-podrška višejezičnog tonskog zapisa
-256 boja na zaslonu ( OSD)
-višejezični izbornik
-podrška podešavanja vremena u odnosu na GMT
-slika uz vodič kroz izbornik ( PIG)
-EPG - elektronski programski vodič
-podrška višejezičnih podnaslova
-teletekst podrška VBI umetanja i elektronička emulacija
-mogućnost zaključavanja programa po naslovu i trenutnom sadržaju
-mogućnost prijenosa podataka i software-a sa prijemnika na prijemnik
-ugrađene grafičke igre ( 3)
-UHF PLL pretvarač ulaz / izlaz
-S/PDIF digitalni optički Dolby AC-3 izlaz
-2X SCART i RCA A/V izlaz
-CVBS, RGB, YUV i S-VHS izlaz kroz SCART priključak
-S-VHS Video izlaz
-DiSEqC kontrola 1.0, 1.1, 1.2 i USALS ( DiSEqC 1.3)

Cijena Karticom : 562,00 kn

Cijena Gotovinom : 530,00 kn